ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Γενικά

Το www.stamion.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας «Σταμάτης Ιωαννίδης και Υιός Α.Ε.Β.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Καθολικών 2, Τ.Κ. 54625, με ΑΦΜ:  094006956, ΔΟΥ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης. Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υποδηλώνει ανεπιφύλακτη συμφωνία με τους όρους χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Η «Σταμάτης Ιωαννίδης και Υιός Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής καλούμενης Εταιρία) διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.stamion.gr αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «Σταμάτης Ιωαννίδης και Υιός Α.Ε.Β.Ε.». Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που επίσης εκτίθενται στην ιστοσελίδα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των όσων ρητώς ορίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η Εταιρία ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δεν ευθύνεται η Εταιρία για αξιώσεις αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης, οι οποίες αφορούν σε υλικές ζημίες ή/και βλάβες που έχουν προκληθεί λόγω χρήσης ή μη χρήσης των αναφερόμενων πληροφοριών και δεδομένων ή/και λόγω χρήσης ανακριβών και ελλιπών πληροφοριών και δεδομένων, αποκλείεται δε εν γένει η υποχρέωση για κάλυψη οιασδήποτε ευθύνης. Επιφυλάσσεται η Εταιρεία ρητώς του δικαιώματος τροποποίησης, συμπλήρωσης ή διαγραφής τμημάτων των επιμέρους σελίδων ή στο σύνολο, ή της προσωρινής ή οριστικής διακοπής χωρίς προειδοποίηση.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την σωστή λειτουργία και ανάπτυξή του. Ο επισκέπτης διατηρεί τα δικαιώματά του, όπως το δικαίωμα ενημέρωσης [δείτε περισσότερα], πρόσβασης, αντίρρησης κ.λπ. σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου που είναι αναρτημένη στο www.stamion.gr.

 

Ευθύνη Χρήστη

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου  και, υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί αυτή ή οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία ή άλλο τι εκτίθεται ή πηγάζει ή συνθέτει αυτή, εμπιστευτικού ή μη, κεκρυμμένου ή φανερού χαρακτήρα, κρυπτογραφημένου ή μη, με κανένα τρόπο –ενδεικτικά με δημοσίευση, επέμβαση, (ανά)μετάδοση, αντιγραφή, μεταφορά, αναπαραγωγή δεδομένων, στοιχείων, μηνυμάτων, ιών, λογισμικού, υλικού, αρχείου κ.λπ.- για την τέλεση πράξεων, οι οποίες προκαλούν ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν προσβολή, ζημία ή βλάβη περιουσιακών ή άλλων αγαθών ή δικαιωμάτων της Εταιρίας ή οποιουδήποτε τρίτου, ή θα αποτελούσαν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας.

Κάθε χρήστης, που του δίνεται η δυνατότητα να εκφραστεί με οποιονδήποτε τρόπο μέσα στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ευθύνεται απολύτως και προσωπικώς αποκλειστικά ο ίδιος και, εγγυάται για τα εκπεφραζόμενα από αυτόν, ότι αυτά αποτελούν προσωπικές του αντιλήψεις, ότι δεν προσβάλει την Εταιρία και κανέναν τρίτο, είτε ως πρόσωπο είτε ως προς τα δικαιώματα και τα προστατευόμενα αγαθά του. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται χρήστης: να προσβάλει πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία, να υβρίζει ή να προσβάλει την προσωπικότητα, τη φήμη, το όνομα, τις πεποιθήσεις, τις αρχές και τη γνώμη οιουδήποτε, να αποκαλύπτει δεδομένα και στοιχεία που δεν του ανήκουν, να εκφράζεται δυσφημιστικά, παραπλανητικά, ή άλλως παράνομα, ή σε κάθε περίπτωση, να παραβιάζει η συμπεριφορά του ή οι δηλώσεις του με οιονδήποτε τρόπο την κείμενη νομοθεσία.

 

Ευθύνη Εταιρίας

Δεν ευθύνεται η Εταιρεία ως προς την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των αναφερόμενων πληροφοριών στο site ή τυχόν εκπεφρασμένων υποκειμενικών απόψεων κι αξιολογήσεων. Η Εταιρία δικαιούται να διαγράφει ή και να μη δημοσιεύει απόψεις ή και αξιολογήσεις, τις οποίες κρίνει κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση και διακριτική της ευχέρεια ως αντιβαίνουσες στον νόμο, στους όρους και στους σκοπούς της.

 

Δωροκάρτα

Πληροφορίες
1. Η αγορά της δωροκάρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας ή με κατάθεση στην Τράπεζα
Η δωροκάρτα ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία της αγοράς της. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος ακυρώνεται αυτόματα.
2. Δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την αγορά προϊόντων από το www.stamion.gr ή μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας στο 2310-261393 και στο 6942015687 Ώρες Επικοινωνίας: 08:00 – 19:00 ή στο κατάστημα Ι.Δραγούμη 24.
3. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφάπαξ για αγορά προϊόντων ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από το ποσό που αναγράφεται στη δωροκάρτα, καταβάλλοντας τη διαφορά. Για αγορές πάνω από 40 ευρώ η αποστολή σε όλη την Ελλάδα είναι δωρεάν. Για αγορές μέχρι 40 ευρώ, τα έξοδα αποστολής είναι 4 ευρώ και καλύπτονται από τη δωροκάρτα εφόσον η συνολική αξία αγορών και εξόδων αποστολής δεν υπερβαίνουν την αξία της δωροκάρτας.
4. Ο τελικός κάτοχος της δωροκάρτας μπορεί να κάνει χρήση της μέσω του ειδικού-μοναδικού κωδικού ΜΟΝΟ μια φορά κατά το τελείωμα (Check out) της παραγγελίας του.

 

Όροι Δωροκαρτών

1.Η δωροκάρτα δεν είναι ονομαστική και πρέπει να φυλάσσεται όπως τα μετρητά χρήματα και σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δεν αντικαθίσταται ούτε ακυρώνεται. Το κατάστημά μας δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της.
2. Για την αγορά δωροκάρτας δεν εκδίδεται απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο γιατί δε λαμβάνει χώρα παράδοση-πώληση αγαθών, αλλά αγορά δικαιώματος υπέρ τρίτου. Όταν γίνει χρήση της δωροκάρτας με αγορά αγαθών ισόποσης ή μεγαλύτερης αξίας από το ποσό της δωροκάρτας, τότε λαμβάνει χώρα πώληση και εκδίδεται το ανάλογο φορολογικό στοιχείο.
3. Η αγορά των δωροκαρτών και η κατοχή αυτών συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρων από τον αγοραστή ή και τον κάτοχο των δωροκαρτών.